Chronisch zieken en gehandicapten

Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan kunt u een bijdrage van €200 ontvangen voor de extra kosten die u vanwege uw ziekte of handicap maakt.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft u:

  • een geldige WMO-indicatie, WLZ indicatie of CIZ indicatie, of;
  • een gehandicaptenparkeerkaart, of;
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, IVA, WGA, WAZ of Wajong-uitkering), of;
  • een uitkering op grond van Participatiewet, IOAW of IOAZ met ontheffing van de sollicitatieplicht op basis van medische gronden, of;
  • het volledige wettelijke eigen risico (€385) voor uw zorgverzekering betaald in 2021 of in 2022 of;
  • GarantVerzorgd 3 zorgverzekering van Menzis (polisblad van het jaar 2022).

Hoe vraagt u deze regeling aan?

  1. Log in op uw persoonlijke account
  2. Klik op "extra regeling aanvragen"
  3. Vul uw gegevens in en voeg een van bovenstaande bewijsstukken toe
  4. Verstuur uw aanvraag

Heb je vragen over de Grebbepas?

Wij beantwoorden ze graag!